lightvehicle2025

Speciaal tekenmoment Light Vehicle 2025

De internationale automotive-industrie stelt hoge eisen aan technologie, efficiency en kwaliteit. Een terugkomend thema rondom deze eisen is CO2 reductie. Om deze eisen tegemoet te komen, moeten bedrijven zich specialiseren en samenwerken om producten van wereldtopklasse te leveren. De INTERREG Euregio Maas-Rijn (EMR), levert een grote bijdrage aan werkgelegenheid, kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie en speelt een belangrijke rol om aan deze eisen tegemoet te komen. Light Vehicle 2025 is een initiatief van 6 bedrijven en instellingen uit de EMR met als doel dit te realiseren.

Light Vehicle 2025 wil Co2 reductie, van “well tot wheel” realiseren. Wil de automotive sector ook in de toekomst concurrerend zijn, dan moet dit door de gehele keten worden teruggedrongen. De implicaties zijn enorm: er zijn nieuwe materialen en compleet nieuwe productieprocessen nodig. Daarbij betekent CO2-reductie ook prioriteit geven aan duurzame productieprocessen en duurzame materialen; CO2-reductie van ‘well to wheel’. De doelstellingen van Light Vehicle 2025:

  • ervoor zorgen dat de automotive-sector binnen de INTERREG Euregio Maas-Rijn (EMR) zich actief inzet voor CO2-reductie d.m.v. materiaal- en procesinnovatie;
  • het opzetten van een EMR-innovatieagenda voor light vehicle design, die wordt ondersteund door kenniscentra en de industrie;
  • het initiëren van grensoverschrijdende demoprojecten met de regionale industrie en ontwikkelen van concrete prototypes vóór 2020;
  • het communiceren van de resultaten om de positie van de EMR als internationale topregio voor auto-innovatie te versterken.

Bezegeling van de samenwerking

Tijdens het Automotive Congress vindt er van 13.15 tot 13.35 uur, een presentatie en speciaal tekenmoment plaats. Tijdens het tekenmoment bezegelen de deelnemende partijen in het Light Vehicle 2025 project: AMAC GmbH, AutomotiveNL, Campus Automobile Spa-Francorchamps ASBL, Flanders Make, Technifutur en Université de Liège hun samenwerking. Het tekenmoment bijwonen? Registreer dan nu uw bezoek aan het Automotive Congress.

Registreer uw bezoek