watify

Maak kennis met WATIFY!

Om de opname van de zogenoemde Key Enabling Technologies (KETs) en Digital technologies over het algemeen te stimuleren, heeft de Europese Commissie de WATIFY campagne gelanceerd. De grootste kans voor Europa ligt in de technologische transformatie van bestaande industrieën en ondernemingen. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat industriële sectoren en ondernemingen, groot en klein, het beste gebruik maken van deze technologieën en hun transitie naar producten, diensten en processen met een hogere waarde managen. 

Wat is WATIFY?

WATIFY is een awareness campagne gefinancierd door de Europese Commissie om EU inspanningen te ondersteunen om daarmee de modernisatie van de Europese industrie te stimuleren. Dit doen we door technologische transformatie bij het Europese MKB te stimuleren en Europese regio’s te ondersteunen bij het vertalen van Smart Specialization strategieën op het gebied van digitalisering en Key Enabling Technologies naar concrete projecten.

[

WATIFY Activiteiten

Awareness Events

Als onderdeel van de campagne organiseert WATIFY 240 awareness events in regio’s en steden over heel Europa. Hiermee wil WATIFY het volgende promoten:

 • De opname van geavanceerde technologieën en digitale transformatie;
 • Modernisatie cases van bedrijven;
 • Open innovatie en samenwerking tussen innovatieve MKB’ers en grote bedrijven;
 • Best practices over beleid bij regionale en lokale autoriteiten;
 • Kansen aangeboden door verschillende EU instrumenten op het gebied van digitale en geavanceerde technologieën;
 • Betere informatie uitwisseling tussen publieke en private stakeholders op een regionaal niveau.

Om dit te bereiken, bestaan de awareness events uit de volgende formats:

 • Informatie sessies;
 • Groep presentaties door WATIFY ambassadeurs, digitale iconen en thematische experts;
 • Korte workshops over technologische transformatie en KETs experts;
 • Presentatie over succes verhalen en best practices;
 • Digitale tours om digitalisering en KETs diensten te laten zien;
 • Participatie op sectorale, regionale en internationale events met een WATIFY stand/presentatie.

Parallel hieraan worden er ook online awareness events georganiseerd:

 • Twitter chats met thematische experts;
 • Webinars met experts op het gebied van digitalisering en KETs. Deze webinars vinden elke woensdag en vrijdag plaats van 10.00-11.30 uur. Hier bieden we experts een platform om het EU-publiek aan te spreken. Voor de inspanningen van de expert bieden we een financiële vergoeding.

Matchmaking Events 

Het overkoepelende idee van een matchmaking event is om de start te maken voor de ontwikkeling van interregionale samenwerkingsprojecten en partnerships of gezamenlijke initiatieven met de passende competenties, capaciteiten, ambities en S3 prioriteiten. De matchmaking events faciliteren de samenwerking tussen regionale publieke en private personen die bereid zijn samen te werken op concrete projecten/initiatieven die potentie voor interregionale samenwerking in KETs en digitale transformatie demonstreren.

Bij de matchmaking events ligt de focus op een specifieke technologie (KET), sector, sub-sector of thema. Elk event dekt een afzonderlijk technologisch/thematisch gebied waar een duidelijke behoefte is aan Europese interregionale samenwerking.

Succes verhalen over bedrijven

Voordat er aanzienlijke investeringen zijn gemaakt, zijn ondersteuning bij technologie-opname en gefinancierde experimenten of pilot projecten vereist voor MKB’ers om concrete of praktische voorbeelden op te kunnen halen over functionerende bedrijfsmodellen en actuele resultaten, bijvoorbeeld over verbeterde productiviteit, inkomsten/winstgroei, efficiëntie van middelen, etc. MKB’ers moeten ook starten met experimenteren en toegang krijgen tot demonstraties om scepticisme over nieuwe technologieën en diensten te verminderen en door te kunnen gaan met de vereiste lange termijn investeringen. Deze succes verhalen hebben het doel om concrete en echte voorbeelden van bedrijven te verstrekken die digitale technologieën en KETs opnemen om hun bedrijf te transformeren. Hierbij worden de uitdagingen, potentiële oplossingen en de behaalde resultaten/voordelen in kaart gebracht die zijn voortgekomen uit de geleerde lessen van de implementatie/toepassing. Het doel van deze concrete voorbeelden is om MKB’ers te activeren, inspireren en aan te moedigen en hen te voorzien van nuttige informatie om digitaal te kunnen transformeren en om voorbereid te zijn op de steeds veranderende globale digitale economie.

WATIFY identificeert 100 verhalen over Europese bedrijven die succesvol zijn getransformeerd met de behaalde resultaten, bijvoorbeeld in productiviteit, efficiëntie en waarde creatie, dankzij de toepassing van KETs en digitale technologieën. Het succesverhaal zal beknopt en informatief materiaal zijn dat door de MKB’er, lokale/regionale autoriteiten en andere relevante stakeholders gebruikt kan worden als een referentie en bron van inspiratie over technologische transformatie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat succesverhalen geen voorbeelden omvatten van bedrijven die KETs of digitale technologieën ontwikkelen, maar deze technologieën toepassen om hun bedrijf en activiteiten te transformeren.

Regionale Best Practices

Naast de succes verhalen over de bedrijven zal WATIFY ook een aantal Regionale Best Practices ophalen.

Met deze Regionale Best Practices wil WATIFY grotere succes verhalen ophalen waarbinnen een territorium als geheel is betrokken. Het kan betrekking hebben op succesvolle implementatie van een regionale innovatie strategie welke focust op digitale technologieën en/of KETs, om de gehele industrie te versterken. Het kan ook betrekking hebben op een succesvolle transformatie van een sleutelbedrijf waarbij een sterke samenwerking plaatsvindt met veel leveranciers en klanten, dat zorgt voor een versterking van de regionale economie. In de realiteit blijkt dat deze twee mogelijkheden vaak verweven zijn met elkaar.

Het ophalen van deze Regionale Best Practices geeft WATIFY de mogelijkheid om te focussen op het belang van samenwerking, soms over de grenzen van een regio en een lidstaat. Regio’s en bedrijven staan niet op zichzelf en handelen niet alleen. Ze zijn onderdeel van netwerken en waardeketens. Deze Best Practices zullen inzoomen op de groeiende realiteit van Europese industriële waardeketens, waarbij voordelen van nabijheid en interregionale/nationale samenwerking tegelijkertijd worden gecombineerd.

Regionale Best Practices worden gepresenteerd via alle communicatie kanalen van WATIFY.

Pitch uw ideeën!

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen in de bovengenoemde WATIFY activiteiten, neem dan zeker even contact met ons op. U vindt WATIFY op stand 32 tijdens het Automotive Congress.

Registreer uw bezoek