Bezoekers

De Automotive industrie staat niet stil en biedt steeds meer mogelijkheden voor leveranciers en ontwikkelaars. Het Technology for Automotive evenement is dan ook speciaal gericht op deze innovatieve industrie. 

Dit is Technology for Automotive:

 • Ontmoet leveranciers, productontwikkelaars, OEMers, test- en kennisinstituten uit de automotive industrie om te ontmoeten.
 • De laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van:
  • Green mobility: vermindering van schadelijke stoffen uitstoot en het waarborgen van de energievoorziening.
  • Smart mobility: digitalisering en automatisering van het mobiliteitssysteem en van voertuigen.
  • Manufacturing: factory of the future.
  • Materials: light weight development en circulaire toepassingen.
 • Persoonlijke kennismaking met de laatste ontwikkelingen door actief deel te nemen aan (voertuig) demonstraties van exposanten en studenten- & projectteams.

 

Kosten voor het bezoeken van Technology for Automotive

Er zijn kosten verbonden aan het bezoek van Technology for Automotive. Welke kosten voor u van toepassing zijn, vindt u hieronder:

Reguliere prijs € 95,-  Excl. BTW
Leden RAI Automotive NL € 49,-  Excl. BTW
Leden Mikrocentrum:     € 49,-  Excl. BTW of gratis bij inzetten van voucher
Uitnodiging van exposant Gratis (indien u een uitnodiging /relatiecode heeft ontvangen


Deelnameprijs is inclusief: 

 • Koffie, thee en frisdrank 
 • Lunch 
 • Parkeren 

green mobility

Green mobility: op weg naar schonere brandstoffen

De automotive industrie staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van de vermindering van uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen (onder anderen NOx en fijnstof). Dit is gekoppeld aan een zekerheid van energie voorziening uit verschillende delen van de wereld (energy security). Naast de verdere ontwikkeling van de verbrandingsmotor zijn autofabrikanten bezig met het ontwikkelen van alternatieve aandrijflijnen. Het is belangrijk om de diverse ontwikkelingen te ondersteunen in een triple helix verband met als doel een lagere CO2 uitstoot en schadelijke emissies te verminderen.

Daarin is het van belang technologie onafhankelijk te zijn en initiatieven te ondersteunen zoals de verdere ontwikkeling van batterij elektrische powertrains, al dan niet met brandstofcellen, maar ook de verdere efficiency verhoging van de verbrandingsmotor al dan niet gekoppeld met alternatieve brandstoffen zoals synthetische brandstoffen, LMG, CMG en biobrandstoffen. Tijdens Technology for Automotive wordt er ruim aandacht besteedt aan deze nieuwe vormen van brandstoffen en het waarborgen van de energievoorziening. 

 

Smart mobility: slimme oplossingen voor maatschappelijke mobiliteitsuitdagingen

Wereldwijd vallen ieder jaar ruim 1,3 miljoen verkeersdoden. Onder jongeren is een verkeersongeval doodsoorzaak nummer één. Daarnaast zorgt congestie, met name in het verstedelijkt gebied, voor grote maatschappelijke kosten. Digitalisering en automatisering van het mobiliteitssysteem en voertuigen kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van deze maatschappelijke uitdagingen.

Technology for Automotive besteedt ruim aandacht aan het thema Smart Mobility, met focus op vier subthema's:

 • Cooperative driving
 • Automation
 • Connected with the cloud
 • Smart Mobility Services

 

smart mobility

automotive manufacturing

Materials en Manufacturing: streven naar lichtgewicht, circulariteit en de fabriek van de toekomst.

De internationale automotive industrie staat de komende jaren voor de taak om de uitstoot van CO2 verder terug te brengen. Zowel bij het gebruik van voertuigen op de weg, als ook wat betreft de productie van deze voertuigen. Het gewicht van voertuigen speelt daarbij een essentiële rol. Nieuwe, natuurlijke en lichtere materialen en intensiever gebruik van bestaande materialen zoals hoogwaardig staal en aluminium en slimme verwerking hiervan zijn de belangrijkste ingrediënten om te komen tot de gewenste CO2 reductie. 

De diversiteit van nieuwe materialen en de combinatie met bestaande materialen (hybridisering) lijdt tot uitdagingen in de productie. Er zijn voor deze hybridisering nieuwe proces-, handlings- en verbinding methodieken en –technologieën nodig, terwijl er tegelijkertijd (energie) efficiënter geproduceerd moet worden. Een andere trend in de automotive industrie de immer toenemende personalisering van voertuigen, seriegrootte 1. Om al deze ontwikkelingen te kunnen volgen, of zelfs voor te blijven, presenteert Technology for Automotive diverse innovaties op het gebied van Materials & Manufacuturing.